Alingsås kommuns öppna digitala kurser

4 § Definitioner

4 § Definitioner

För att kunna jobba med dessa frågor krävs först och främst en samsyn kring vad som menas med respektive del. Vad menas egentligen med organisatorisk arbetsmiljö? Vad är det vi pratar om när vi nämner sociala förhållanden på arbetsplatsen?

Föreskriften betonar att vi som arbetsgivare ska eftersträva att skapa balans mellan krav och resurser i verksamheten. Men vad kan krav vara för något? Vad innefattas i begreppet resurser. Nedan finner du definitionerna vi förhåller oss till.