Alingsås kommuns öppna digitala kurser

5 § Förhållandet till SAM

5 § Förhållandet till SAM

Som vi tidigare gick igenom så skulle den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De ska alltså samverka med varandra och på så vis öka förutsättningarna för att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det innebär att vi ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kontinuerligt.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer alltid denna modell där arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Exempel på forum för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

  • Arbetsplatsträffar
  • Utvecklingssamtal
  • Samverkansforum
  • Tillbudsrapporteringen
  • Skyddsronder
  • Pulsmätningar
  • Statistik från sjuk- och friskrapportering
  • Tillbudsrapporteringen
  • I eventuella avgångsintervjuer
  • Samtal i vardagen

Första delen kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att undersöka riskerna.