Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hat, hot och våld mot förtroendevalda ökar och blir grövre. Konsekvensen av att förtroendevalda upplever hat och hot kan leda till att det blir svårare att hålla kvar och att rekrytera nya förtroendevalda, och att de förtroendevalda som är kvar väljer att anpassa sina åsikter efter de som hotar.

I Alingsås kommun arbetar tjänstepersoner kontinuerligt med säkerhetsfrågor, både för medarbetare och förtroendevalda. Säkerhetsenheten tillsammans med delar av kansli- och juridikenheten har ett säkerhetsnätverk med representanter från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Hur arbetet ser ut styrs av kommunens säkerhetspolicy och riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete. För mer information, följ länkarna nedan.

Säkerhetspolicy i Alingsås kommun

Riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås kommun

Hot, hat och våld mot förtroendevalda – SKR