Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Välkommen som förtroendevald i Alingsås kommun!

Välkommen som förtroendevald i Alingsås kommun!

Grattis till ditt uppdrag som förtroendevald! Ny som förtroendevald? Massor av konstiga begrepp och regler som är svåra att förstå? Har du varit med ett tag men behöver friska upp minnet? Kommunledningskontoret har tagit fram följande översiktliga introduktion om kommunen och olika begrepp som förekommer för förtroendevalda med uppdrag i ett beslutande organ.

Vi gör inga anspråk på att denna handbok är heltäckande för alla situationer men hoppas att den ska vara en nyttig guide. Stor hjälp har ni också av kommunens hemsida, där ni hittar mängder av information om vad kommunen har för ansvarsområden och vad som är på gång. På kommunens hemsida finns även politikersidorna med mer information.

Saknar du något eller skulle du vilja se ytterligare kapitel eller kompletterande innehåll så är du alltid välkommen att höra av dig, använd dig då av kommunstyrelsen@alingsas.se.

  • hhhh
  • ghgh
  • fgh
  • gh
  • hg
  • hfg